Samfunnsviterne inviterer i samarbeid med Juristforbundet til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene 9.-10. juni. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Deltakerne får en gjennomgang av aktuelle forhandlingsbestemmelser i hovedtariffavtalene. Videre får deltakerne en innføring i forhandlingsteknikk og taktikk – herunder tillitsvalgtes rolle, forberedelser og gjennomføring. Kurset avsluttes med et omfattende forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter. Det er en fordel at deltakerne har deltatt på grunnkurs eller har en viss kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i kommunal sektor.

Smitteverntiltak og mulighet for å følge kursets første del digitalt

Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene på våre fysiske kurs. Hvis du ikke har anledning til å møte fysisk, vil det være mulig å følge kursets første del digitalt. Første del er teoridelen på dag én av kurset, før forhandlingsspillet. Hvis du vil melde deg på kursets del og følge dette digitalt skriver du i kommentarfeltet: ønsker å delta digitalt. Kurset tas ikke opp, det vil ikke være anledning til å se kurset digitalt i etterkant.

 

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene
Tid: 9.-10. juni
Sted: Thon Hotel Vettre, Asker
Påmeldingsfrist: 28. april