Samfunnsviterne inviterer i samarbeid med Juristforbundet til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene 16. juni. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Deltakerne får en gjennomgang av aktuelle forhandlingsbestemmelser i hovedtariffavtalene. Videre får deltakerne en innføring i forhandlingsteknikk og taktikk – herunder tillitsvalgtes rolle, forberedelser og gjennomføring. Det er en fordel at deltakerne har deltatt på grunnkurs eller har en viss kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i kommunal sektor.

Heldigitalt kurs
På grunn av helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner knyttet til korona- og smittesituasjonen, vil kurset i sin helhet gjennomføres digitalt. Dette betyr at kursets første del, som er teoridelen, gjennomføres som planlagt i digital form - mens kursets siste del, som er forhandlingsspillet, utgår i denne omgang.

Kurset strømmes direkte via Teams, og det legges opp til interaksjon og deltakelse underveis. Det vil ikke være anledning til å se kurset digitalt i etterkant.


Målgruppe: Nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene
Tid: 16. juni
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 9. juni

Lenke til program, med forbehold om mindre endringer