Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i Oslo kommune 2. april i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Vi avlyser alle våre planlagte kurs ut juni grunnet coronaviruset. Du finner råd og informasjon om coronaviruset her.

Deltakerne får en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser mm. Videre får deltakerne en innføring i forhandlingsteknikk og taktikk – herunder forberedelser, gjennomføring og forhandlingene trinn for trinn. Kurset avsluttes med et forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter. Det er en fordel at deltakerne har deltatt på grunnkurs eller har en viss kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i Oslo kommune.

Samfunnsviterne holder ett kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i Oslo kommune i året, neste kurs holdes på vårparten 2021.

Samfunnsviterne dekker reise, kursavgift og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.


Målgruppe: nye tillitsvalgte i virksomheter i Oslo kommune
Tid: 2. april 2020, kl. 09.00-16.00
Sted: Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 21. mars

Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer