Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i Oslo kommune 13. april. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Deltakerne får en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser mm. Videre får deltakerne en innføring i forhandlingsteknikk og taktikk – herunder forberedelser, gjennomføring og forhandlingene trinn for trinn. Kurset avsluttes med et forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter. Det er en fordel at deltakerne har deltatt på grunnkurs eller har en viss kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i Oslo kommune.

Heldigitalt kurs
På grunn av helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner knyttet til korona- og smittesituasjonen, vil kurset i sin helhet gjennomføres digitalt. Kurset strømmes direkte via Teams, og det legges opp til interaksjon og deltakelse underveis. Det vil ikke være anledning til å se kurset digitalt i etterkant.

Målgruppe: nye tillitsvalgte i virksomheter i Oslo kommune
Tid: 13. april
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 11. april