Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i statlig sektor 15.-16. oktober i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste

Deltakerne får en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser mm. Videre får deltakerne en innføring i forhandlingsteknikk og taktikk – herunder forberedelser, gjennomføring og forhandlingene trinn for trinn. Kurset avsluttes med et omfattende forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter. Det er en fordel at deltakerne har deltatt på grunnkurs eller har en viss kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i statlig sektor.

Smitteverntiltak

Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: nye tillitsvalgte i virksomheter i statlig sektor
Tid: 15.-16. oktober
Sted: Hotel Gabelshus, Gabels gate 16, Oslo
Påmeldingsfrist: 12. september
Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer