Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i statlig sektor 14. april. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Deltakerne får en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser mm. Videre får deltakerne en innføring i forhandlingsteknikk og taktikk – herunder forberedelser, gjennomføring og forhandlingene trinn for trinn. Kurset avsluttes med et omfattende forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter. Det er en fordel at deltakerne har deltatt på grunnkurs eller har en viss kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverket i statlig sektor.

Heldigitalt kurs
På grunn av helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner knyttet til korona- og smittesituasjonen, vil kurset i sin helhet gjennomføres digitalt. Kurset strømmes direkte via Teams, og det legges opp til interaksjon og deltakelse underveis. Det vil ikke være anledning til å se kurset digitalt i etterkant.


Målgruppe: nye tillitsvalgte i virksomheter i statlig sektor
Tid: 14. april
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 12. april