Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene 21. april. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte i tariffområdene KS og Samfunnsbedriftene både praktisk og teoretisk kunnskap om sentrale og lokale forhandlinger – muligheter og begrensinger, gjennomføring, teknikk og taktikk.

Kort om kursets innhold
Kurset er beregnet på tillitsvalgte i tariffområdene KS og Samfunnsbedriftene, som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og gjeldene avtaleverk. Kurset gir en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser, forhandlingsteknikk og taktikk. Det avsluttes med et forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:
• Sentrale forhandlinger, hovedtariffavtalen og lønnsforhandlingsbestemmelser
• Lokale forhandlinger – gjennomføring, teknikk og taktikk
• Forhandlinger trinn for trinn – herunder forberedelser, lønnssamtalen og lønnskrav, innretninger og strategi, gjennomføring og avslutning.

Samfunnsviterne holder ett kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i kommunal sektor i året, og neste kurs holdes på vårparten 2023.

Smittevern
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette eventuelle nødvendige smitteverntiltak på våre fysiske kurs.

Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte og potensielle tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.

Vi inviterer til middag etter endt kursdag, og hvis du ønsker å delta på middag må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Det vil ikke være anledning til å følge kurset digitalt.

Målgruppe: Nye tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene
Tid: 21. april
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
Antall plasser: 25
Påmeldingsfrist: 23. mars