Samfunnsviterne inviterer til kurs i grunnleggende arbeidsrett for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 21.-22. april. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på tillitsvalgte i Samfunnsviterne som har deltatt på grunnkurs eller som har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverk. Kurset gir en innføring i grunnleggende arbeidsrett – herunder lov- og avtaleverk, ansettelsesprosesser, ulike tilsettingsformer, omorganisering, likebehandling, nedbemanning, varsling, oppsigelse og avskjed.

Heldigitalt kurs
På grunn av helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner knyttet til korona- og smittesituasjonen, vil kurset i sin helhet gjennomføres digitalt. Kurset strømmes direkte via Teams, og det legges opp til interaksjon og deltakelse underveis. Det vil ikke være anledning til å se kurset digitalt i etterkant.


Målgruppe:
Tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid:
21.-22. april
Sted:
Digital plattform
Påmeldingsfrist:
19. april