Juristforbundet, Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte og ansattrepresentanter i staten til digitalt kurs i ansettelsesprosesser 8. april. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningene, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på våre medlemmer og tillitsvalgte som sitter som ansattrepresentant i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om ansettelser mv. oppfordres også til å delta. Kurset gir en innføring i regelverket, rollen som tjenestemannsrepresentant i stillingskunngjøringen, selve innstillings- og ansettelsesprosedyren, stillingsintervjuer, vurdering av søkere, likebehandling og ankemuligheter.


Målgruppe: ansattrepresentanter og tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: 8. april
Sted: Digital plattform
Påmeldingsfrist: 4. april