Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til kurs i endringsprosesser og endringsledelse 1. desember. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Smitteverntiltak
Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs.

Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 1. desember, kl. 10.00-16.00
Sted: JUS Lab, Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Påmeldingsfrist: 15. november.

Mer informasjon om innholdet i kurset:


«Aldri har det gått så fort som nå, og aldri kommer det til å gå så sakte igjen» er et sitat som er hentet fra topplederundersøkelsen i 2018. Som fagforening ønsker vi å bidra til at våre tillitsvalgte har praktisk og teoretisk kompetanse på endrings- og utviklingsprosesser.

Gjennom god kunnskap kan våre tillitsvalgte være aktive bidragsytere, kompetent og konstruktive sparringspartnere med både ledelsen og medlemmer»

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:

• Hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser
• Hva som skiller «klassisk» og «moderne» endringsledelse
• Er endringsledelse noe mer eller annet enn vanlig ledelse?
• Godt lederskap og godt medarbeiderskap i disse endringstider
• Menneskelige reaksjoner i og under endringsprosesser
• Roller og ansvar for tillitsvalgte, ledere og medarbeidere
• Hvordan ta rollen som endringsagent

Mål for kurset er:

• Økt forståelse, kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser
• Økte kunnskaper, ferdigheter, samt økt motivasjon til å kunne ta rollen som «endringsagent»

Dagen legges opp som en blanding av korte foredrag, refleksjoner i grupper og i plenum. Deltakerne får tilgang til en rekke bevisstgjørings- og refleksjonsverktøy som de kan anvende etter kurset.