Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til digitalt kurs i endringsprosesser og endringsledelse. Tillitsvalgtes rolle er å ivareta foreningens og medlemmenes interesser, og god tillitsvalgtopplæring er derfor et viktig satsingsområde for foreningen.

Kurset består av to deler, og vil være tilgjengelig i perioden 6. september til 22. oktober. Kurset inneholder 10 leksjoner som inkluderer filmer hvor vi gjennomgår fagstoff - samt nedlastbart kursmateriell, verktøy og forberedende oppgaver til to live-webinarer.

Som en del av kurset arrangeres det to live webinarer –17. september for kursdel 1 og 14. oktober for kursdel 2. For å få fullt læringsutbytte av dette kurset er det en absolutt fordel at deltakerne har gjennomgått kursdelenes leksjoner før webinarene.

Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Kurset er gratis for Samfunnsviternes tillitsvalgte. Påmeldte deltakere vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til den digitale plattformen og informasjon om pålogging med mer.

Målgruppe: Tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 6. september - 22. oktober
Webinar, del 1: 17. september, kl. 09.00-10.30
Webinar, del 2: 14. oktober, kl. 09.00-10.30

Påmeldingsfrist: 1. september

Mer informasjon om innholdet i kurset:

«Aldri har det gått så fort som nå og aldri kommer det til å gå så sakte igjen», er et sitat som er hentet fra topplederundersøkelsen i 2018. Som fagforening ønsker vi å bidra til at våre tillitsvalgte har praktisk og teoretisk kompetanse på endrings- og utviklingsprosesser. Gjennom god kunnskap kan våre tillitsvalgte være aktive bidragsytere, så vel som kompetente og konstruktive sparringspartnere med både ledelsen og medlemmer»

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:
• Hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser
• Hva som skiller «klassisk» og «moderne» endringsledelse
• Er endringsledelse noe mer eller annet enn vanlig ledelse?
• Godt lederskap og godt medarbeiderskap i disse endringstider
• Menneskelige reaksjoner i og under endringsprosesser
• Roller og ansvar for tillitsvalgte, ledere, HR og medarbeidere
• Hvordan ta rollen som endringsagent

Mål for kurset er:
• Økt forståelse, kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser
• Økte kunnskaper, ferdigheter, samt økt motivasjon til å kunne ta rollen som «endringsagent»