Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til kurs i kommunikasjon, retorikk og dialog som strategisk verktøy 28. april. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Vi avlyser alle våre planlagte kurs ut juni grunnet coronaviruset. Du finner råd og informasjon om coronaviruset her.

Kurset vil gi tillitsvalgte grunnleggende kunnskap om retorikk og kommunikasjon. Tillitsvalgte vil lære hvordan de kan skape budskap samt fremføre eller presentere engasjerende og effektivt. Videre vil kurset også dekke hvordan dialog kan brukes som effektiv, strategisk kommunikasjon.

Med retorisk kommunikasjon mener vi:
• Kommunikasjon hvor avsenderen ønsker å oppnå en bestemt form for reaksjon eller respons
• Kommunikasjon hvor avsenderen forsøker å påvirke ved hjelp av egen troverdighet, sakens innhold og gode argumenter
• Kommunikasjon som tar hensyn til mottakeren

Noe av det kursdeltagerne vil ta med seg etter kurset er:
• Hvorfor det er bedre å overbevise framfor å overtale. Hvordan effektivt overbevise.
• Hvordan fremføre et budskap for å øke sjanser for gjennomslag
• Verktøy som muliggjør konstruktive kommunikasjonsprosesser

Samfunnsviterne holder to kurs i kommunikasjon, retorikk og dialog som strategisk verktøy i 2020, neste kurs holdes i september.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter offentlig og privat sektor
Tid: 28. april 2020, kl. 10.00-16.00
Sted: Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 10. mars