Juristforbundet, Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte og ansattrepresentanter i staten til kurs i ansettelsesprosesser 11.-12. november i Son. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningene, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på våre medlemmer og tillitsvalgte som sitter som ansattrepresentanter i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om ansettelser mv. oppfordres også til å delta. Kurset gir en innføring i regelverket, rollen som tjenestemannsrepresentant i stillingskunngjøringen, selve innstillings- og ansettelsesprosedyren, stillingsintervjuer, vurdering av søkere, likebehandling og ankemuligheter.


Smitteverntiltak
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs. Det vil ikke være anledning til å følge kurset digitalt. Endringer i kursformatet kan imidlertid forekomme dersom korona- og smittesituasjonen på kurstidspunktet gjør dette nødvendig.


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Son eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Målgruppe: Ansattrepresentanter og tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: 11.-12. november
Sted: Quality Spa og resort, Son
Transport: Det settes opp felles buss tur/retur Oslo bussterminal og Quality Spa & Resort, Son
Påmeldingsfrist: 30. september