Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til kurs i endringsprosesser og endringsledelse 6. mai. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Vi avlyser alle våre planlagte kurs ut juni grunnet coronaviruset. Du finner råd og informasjon om coronaviruset her.

Kurset er beregnet på tillitsvalgte som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverk.

«Aldri har det gått så fort som nå, og aldri kommer det til å gå så sakte igjen» er et sitat som er hentet fra topplederundersøkelsen i 2018. Som fagforening ønsker vi å bidra til at våre tillitsvalgte har praktisk og teoretisk kompetanse på endrings- og utviklingsprosesser.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:
• Hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser
• Hva som skiller «klassisk» og «moderne» endringsledelse
• Er endringsledelse noe mer eller annet enn vanlig ledelse?
• Godt lederskap og godt medarbeiderskap i disse endringstider
• Menneskelige reaksjoner i og under endringsprosesser
• Roller og ansvar for tillitsvalgte, ledere og medarbeidere
• Hvordan ta rollen som endringsagent

Mål for kurset er:
• Økt forståelse, kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner gode endrings- og utviklingsprosesser
• Økte kunnskaper, ferdigheter, samt økt motivasjon til å kunne ta rollen som «endringsagent»

Dagen legges opp som en blanding av korte foredrag, refleksjoner i grupper og i plenum. Deltakerne får tilgang til en rekke bevisstgjørings- og refleksjonsverktøy som de kan anvende etter kurset.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 6. mai 2020, kl. 10.00-16.00
Sted: Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 25. mars