Samfunnsviterne inviterer til kurs om arbeidsmiljø og konflikthåndtering for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 23.-24. november. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte i alle sektorer en innføring i arbeidsmiljølovens regelverk knyttet til arbeidsmiljø og tilrettelegging, konflikthåndtering, samt de ulike parters roller og ansvar.


Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

  • Aktuelt avtaleverk og tillitsvalgtes rolle
  • Ulike former for konflikter og konflikthåndtering
  • Håndtering av påstander om mobbing og trakassering.
  • Offentlighet, innsynsrett og taushetsplikt – med et tillitsvalgtperspektiv

 
Kurset er beregnet på tillitsvalgte i Samfunnsviterne som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverk.

 

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Det vil ikke være anledning til å følge kurset digitalt.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 23.-24. november
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 12. oktober
Program: Legges ut så snart det er klart