Samfunnsviterne inviterer til kurs i medbestemmelse og styring for tillitsvalgte i offentlig sektor. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på tillitsvalgte som har gjennomgått grunnkurs med fokus på medbestemmelse etter lov- og avtaleverk i sin tariffsektor.

Lokal medbestemmelse og medvirkning er en viktig del av den norske arbeidslivsmodellen. Medbestemmelse bygger på verdier som demokratisering og ytringsfrihet, og anses å fremme verdiskapning og omstillingsevne i den enkelte virksomhet.

Kunnskap om lov- og avtaleverket er viktige elementer i foreningens tillitsvalgtopplæring, men er ikke alene nok for å kunne yte god lokal medbestemmelse i en stadig mer kompleks og mangfoldig offentlig sektor.

Kurset er nytt, og har som formål gi økt innsikt i sentrale rammevilkår som gjelder for offentlig sektor, som preger mulighetene for lokalt partssamarbeid, lokalt påvirkningsarbeid og utvikling av den enkelte virksomhet.

Kurset vil gi kunnskap om virksomhetsstyring, samt ledelse og ledelsestrender i offentlig sektor. Deltakerne vil videre få en gjennomgang av den norske arbeidslivsmodellen, med særskilt fokus på medbestemmelse og medvirkning.

Samlet sett er ambisjonen at kurset skal styrke tillitsvalgtes forutsetninger for å utøve god lokal medbestemmelse, til beste for samfunnet, den enkelte virksomhet og dens ansatte.


Praktisk informasjon
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene på våre fysiske kurs. Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: Tillitsvalgte i virksomheter i offentlig sektor
Tid: 22.-23. september
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
Påmeldingsfrist: 20. august

Lenke til kursprogram, med forbehold om mindre endringer