Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig sektor til kurs i medbestemmelse og styring 16.-17. juni. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset er beregnet på tillitsvalgte som har gjennomgått grunnkurs med fokus på medbestemmelse etter lov- og avtaleverk i sin tariffsektor.

Kurset har som formål å gi tillitsvalgtes økt innsikt i forhold og prosesser som i mindre grad er direkte regulert i avtaleverket, men som likevel i betydelig grad preger offentlige virksomheters rammevilkår og muligheter. Kurset vil gi kunnskap om medbestemmelse og medvirkning, virksomhetsstyring, økonomistyring, ledelse og ledelsestrender i offentlig sektor. Samlet sett vil dette bidra til å styrke tillitsvalgtes rolle i å ivareta medlemmenes interesser på ulike arenaer.

Praktisk informasjon
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene på våre fysiske kurs.
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i offentlig sektor
Tid: 16.-17. juni
Sted: Oslo, info om sted kommer
Påmeldingsfrist: 12. mai