Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig sektor til kurs i medbestemmelse og styring 22.-23. april i Oslo. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Vi avlyser alle våre planlagte kurs ut juni grunnet coronaviruset. Du finner råd og informasjon om coronaviruset her.

 

Kurset er beregnet på tillitsvalgte som har gjennomgått grunnkurs med fokus på medbestemmelse etter lov- og avtaleverk i sin tariffsektor.

Kurset har som formål å gi tillitsvalgtes økt innsikt i forhold og prosesser som i mindre grad er direkte regulert i avtaleverket, men som likevel i betydelig grad preger offentlige virksomheters rammevilkår og muligheter. Kurset vil gi kunnskap om medbestemmelse og medvirkning, virksomhetsstyring, økonomistyring, ledelse og ledelsestrender i offentlig sektor. Samlet sett vil dette bidra til å styrke tillitsvalgtes rolle i å ivareta medlemmenes interesser på ulike arenaer.

Samfunnsviterne holder to kurs i medbestemmelse og styring for tillitsvalgte i offentlig sektor i 2020, neste kurs holdes i desember.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp

Vi inviterer til middag etter første kursdag, og tilbud om overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i offentlig sektor

Tid: 22.-23. april 2020

Sted: Oslo, Clarion Collection Hotel Gabelshus

Antall plasser: 30

Påmeldingsfrist: 23. mars

Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer