Samfunnsviterne inviterer til kurs i kommunikasjon og påvirkning for erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 9.-10. desember. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre erfarne tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset gir en innføring i påvirkningsarbeid, posisjonering og kommunikasjon – tillitsvalgtes rolle og muligheter. Kurset gir videre en innføring i hva som er kriterier for godt og strategisk påvirkningsarbeid, hvordan kraftfulle budskap kan sikre gjennomslag, hvordan tillitsvalgte kan posisjonere seg for å få gjennomslag, arenaer og muligheter, målsetninger og gjennomføring, påvirkningsarbeid i praksis mm.

Smitteverntiltak

Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe:
erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 9.-10. desember 2020
Sted: Lysebu, Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 30. oktober