Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlinger for viderekomne for erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 16.-17. september. Kurset vil fokusere på alle typer forhandlinger, ikke lønn spesielt, og det forutsettes at deltakerne har forhandlingserfaring. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre erfarne tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Deltakerne vil gjennom kurset få større kunnskap om forhandlinger og hvordan de kan forberede og gjennomføre forhandlinger - herunder noe generell forhandlingskunnskap og et felles begrepsapparat, økt bevissthet om hva forhandling er slik at de blir tryggere på å gå inn i krevende forhandlinger og god kunnskap om en systematisk forberedelse og gjennomføring for å maksimalisere sine ønskede resultater.

Videre vil deltakerne få gode hjelpeverktøy for effektive forhandlinger, slik at de med øvelse kan utvikle ferdighetene og kunnskapen til å øke egen selvtillit ved forhandlingsbordet, bli mer bevisst og bedre kjent med sin rolle i team og hvordan bli bedre samkjørt i egen forhandlingsdelegasjon.

Kurset har en praktisk tilnærming hvor det legges opp til stor involvering av deltakerne, med erfaringsbasert læringsmetode:
• Formidling av fagets teori gjennom innledninger til de enkelte emner og oppsummeringer etter caseøvelser og rollespill
• Praktisk ferdighetstrening gjennom aktiv deltakelse i caseøvelser og rollespill
• Refleksjon og analyse av egne og andres forhandlinger i lys av fagets teori og begreper, noe som bidrar til å bygge bro mellom teori og praksis

Smitteverntiltak

Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs.

Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe: erfarne tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tid: 16.-17. september
Sted: Hotel Bristol, Kristian IV’s gate 7, Oslo
Påmeldingsfrist: 5. august
Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer