Samfunnsviterne inviterer til kurs i påvirkningsarbeid for erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 17.-18. juni. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre erfarne tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Vi avlyser alle våre planlagte kurs ut juni grunnet coronaviruset. Du finner råd og informasjon om coronaviruset her.

Kurset gir en innføring i påvirkningsarbeid, posisjonering og kommunikasjon – tillitsvalgtes rolle og muligheter. Kurset gir videre en innføring i hva som er kriterier for godt og strategisk påvirkningsarbeid, hvordan tillitsvalgte kan posisjonere seg for å få gjennomslag, arenaer og muligheter, målsetninger og gjennomføring, påvirkningsarbeid i praksis mm:

• Fremtidens arbeidsliv og hva som blir viktig da.
• Morgens fagforening - hva betyr endringene i arbeidslivet, hva blir viktig for morgendagens medlemmer og tillitsvalgte?
• Kommunikasjon og posisjonering - hvordan kan kraftfulle budskap sikre gjennomslag?
• Effektivt påvirkningsarbeid – hvordan får Samfunnsviterne gjennomslag?
• Effektivt påvirkningsarbeid i omstillingsprosesser.
• Posisjonering av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse.
Samfunnsviterne holder to kurs i påvirkningsarbeid i 2020, neste kurs holdes i desember.

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. På kurs for tillitsvalgte vil vi prioritere tillitsvalgte der vi får flere påmeldinger enn vi har plasser.

Vi inviterer til middag etter første kursdag, og tilbud om overnatting gjelder samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Målgruppe:
erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor
Tid: 17.-18. juni 2020
Sted: Oslo, Lysebu
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 20. mai