Samfunnsviterne inviterer til samling for erfarne tillitsvalgte 24.-26. november på Svalbard. Det forutsettes at deltakerne har god kunnskap om foreningen og foreningens ståsted, mål og politikk. Å trekke veksel på våre tillitsvalgtes erfaringer og motivere til fortsatt innsats for foreningen er svært viktig for oss.

Merk: Samlingen er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste. Vi tar kontakt dersom det blir ledige plasser.

Samfunnsviternes tillitsvalgte er valgt til å ivareta foreningens og medlemmenes interesser. De tillitsvalgte skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, strategi og mål, politikkdokumenter og retningslinjer – og foreningens tillitsvalgte er viktige meningsbærere av, ambassadør for og utøver av foreningens politikk. Økt tilstedeværelse og synlighet på ulike arenaer er nødvendig for å etablere og befeste kjennskapet til organisasjonen.

Samlingen vil blant annet ha et særlig fokus på foreningens arbeid med å utforme sitt ståsted i klima- og miljødebatten, i tillegg besøk og foredrag fra lokale aktører på Svalbard. Samlingen legges opp som en bred diskusjonsarena, og det forventes aktiv deltakelse. Det forutsettes at deltakerne har god kunnskap om foreningen og foreningens ståsted, mål og politikk. Samlingen vil veksle mellom foredrag, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner.

Smitteverntiltak
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske arrangementer - med forbehold om at smittesituasjonen og rådene fra helsemyndighetene endrer seg, og at fysiske arrangement kan bli avlyst på kort varsel.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på samlingen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Blir samlingen fulltegnet og vi får flere påmeldte enn det er plasser, vil vi prioritere med hensyn til sektortilhørighet, virksomheter, erfarenhet, deltakelse på tidligere samlinger mm.

Samfunnsviterne har reservert følgende reiserute tur-retur Oslo for samtlige:
• SK 4414 Oslo (OSL) 24. november, kl. 09:50 – med ankomst kl. 14.00
• SK 4425 Longyearbyen (LYR) 26. november, kl. 14:45 – med ankomst kl. 19.00

Målgruppe: erfarne tillitsvalgte i alle sektorer
Tid: 24.-26. november 2020
Sted: Svalbard
Antall plasser: 25