Samfunnsviterne inviterer til samling for erfarne tillitsvalgte 5.-7. september i Stockholm. Det forutsettes at deltakerne har god kunnskap om foreningen og foreningens ståsted, mål og politikk. Å trekke veksel på våre tillitsvalgtes erfaringer og motivere til fortsatt innsats for foreningen er svært viktig for oss.

Samfunnsviternes tillitsvalgte er valgt til å ivareta foreningens og medlemmenes interesser. De tillitsvalgte skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, strategi og mål, politikkdokumenter og retningslinjer – og foreningens tillitsvalgte er viktige meningsbærere av, ambassadør for og utøver av foreningens politikk. Økt tilstedeværelse og synlighet på ulike arenaer er nødvendig for å etablere og befeste kjennskapet til organisasjonen.

Samlingen vil ha et særlig fokus på foreningens arbeid med organisasjonsutvikling frem mot Landsmøtet i november og tillitsreform i offentlig sektor partene er invitert til å medvirke til. I tillegg planlegger med et par eksterne innlegg om svensk Natomedlemskap og tillitsreform samt betraktninger og innspill generelt fra deltakerne. Samlingen legges opp som en bred diskusjonsarena, og det forventes aktiv deltakelse. Det forutsettes at deltakerne har god kunnskap om foreningen og foreningens ståsted, mål og politikk. Samlingen vil veksle mellom foredrag, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner.

 

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på samlingen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Blir samlingen fulltegnet og vi får flere påmeldte enn det er plasser, vil vi prioritere med hensyn til sektortilhørighet, virksomheter, erfarenhet, deltakelse på tidligere samlinger mm.

 

Smitteverntiltak
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra norske helsemyndigheter. Arrangementer medfører forbehold om mindre endringer samt avlysning på kort varsel i ytterste fall.

 

Målgruppe: Erfarne tillitsvalgte i alle sektorer
Tid: 5.-7. september
Sted: Hotel Diplomat, Stockholm
Antall plasser: 36
Påmeldingsfrist: 1. juni 

Foreløpig program med forbehold her:

Mandag 5. september

  • Programstart med mingling og enkel lunsj
  • Velkommen
  • Aktuelle saker mot Samfunnsviternes landsmøte 2022
  • Eksternt innlegg
  • Valgkomiteens arbeid                                

Tirsdag 6. september

  • Organisasjonstillitsvalgtopplæring og styrearbeid
  • Diskusjoner                                              

Onsdag 7. september

  • Tillitsreformen i Sverige
  • Tillitsreformen i Norge