Samfunnsviterne inviterer til samling for erfarne tillitsvalgte 8.-10. desember på Svalbard. Det forutsettes at deltakerne har god kunnskap om foreningen, samt foreningens ståsted, mål og politikk.

Å trekke veksel på våre tillitsvalgtes erfaringer og motivere til fortsatt innsats for foreningen er svært viktig for oss!

Samfunnsviternes tillitsvalgte er valgt til å ivareta foreningens og medlemmenes interesser. De tillitsvalgte skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, strategi og mål, politikkdokumenter og retningslinjer – og foreningens tillitsvalgte er viktige meningsbærere av, ambassadør for og utøver av foreningens politikk. Økt tilstedeværelse og synlighet på ulike arenaer er nødvendig for å etablere og befeste kjennskapet til organisasjonen.

Samlingen vil denne gang sette særlig fokus på tema som tillitsvalgtrollen, sosial bærekraft og IA-arbeid, samt aktuelle saker i foreningen mer generelt og foredrag fra lokalstyret på Svalbard.
Samlingen legges opp som en bred diskusjonsarena, og det forventes aktiv deltakelse. Det forutsettes at deltakerne har god kunnskap om foreningen og foreningens ståsted, mål og politikk. Samlingen vil veksle mellom foredrag, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner.

Smitteverntiltak
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske arrangementer dersom smittesituasjonen og rådene fra helsemyndighetene endrer seg.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på samlingen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Blir samlingen fulltegnet og vi får flere påmeldte enn det er plasser, vil vi prioritere med hensyn til sektortilhørighet, virksomheter, erfarenhet, deltakelse på tidligere samlinger mm.

Samfunnsviterne har reservert følgende reiserute tur-retur Oslo for samtlige:

• DY 396 Oslo (OSL) 08. desember, kl. 09:50 – med ankomst kl. 14.00
• SK 4491 Longyearbyen (LYR) 10. desember, kl. 13:15 – med ankomst kl. 16.10

Målgruppe: Erfarne tillitsvalgte i alle sektorer
Tid: 08.-10. desember 2021
Sted: Svalbard
Antall plasser: 27
Påmeldingsfrist: 24. oktober