Samfunnsviterne inviterer til kurs i strategisk påvirkningsarbeid for erfarne tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 30. november - 1. desember. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre erfarne tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kurset gir en innføring i strategisk påvirkningsarbeid, posisjonering og kommunikasjon -tillitsvalgtes rolle og muligheter. Kurset gir videre en innføring i hva som er kriterier for effektivt og strategisk påvirkningsarbeid, hvordan tillitsvalgte kan posisjonere seg for å få gjennomslag, kommunikasjon og kraftfulle budskap, arenaer og muligheter, målsetninger og gjennomføring, påvirkningsarbeid i praksis med mer.


Smitteverntiltak
Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske arrangementer, dersom smittesituasjonen og rådene fra helsemyndighetene endrer seg.


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Målgruppe: Erfarne tillitsvalgte i alle sektorer
Tid: 30. november-1. desember 2021
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
Antall plasser: 20
Påmeldingsfrist: 9. november