Samfunnsviternes fylkesavdeling i Møre og Romsdal inviterer til årsmøte 18. juni.

Tid: Torsdag 18. juni 2020, fra kl. 17-19
Sted: Digital plattform
Påmeldingsfrist: innen 15. juni

Møtet avholdes digitalt. Mer info om det praktiske kommer senere.

Møtet starter med et faglig innlegg. Rådgiver innen fag og karriere i Samfunnsviternes sekretariat, Marie Toreskås Asheim, vil gi deg gode råd innen karriereutvikling.

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre
5. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til e-postadresse samfunnsviterne.moreogromsdal@gmail.com, innen 8. juni.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Møre og Romsdal eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 8. juni.

Saksdokumentene sendes ut senest 11.06.2020