Fylkesstyret i Møre og Romsdal inviterer alle medlemmer i fylkesavdelingen til fag- og nettverkskveld.

Tid: Fredag 4. mars 2022, fra kl. 17:45 til ca. kl. 20:00
Sted:
Quality Hotel Ålesund, Sorenskriver Bullsgt.7 / Teams
Deltakelse: Påmelding. Skriv i kommentarfeltet i påmeldingsskjema om du vil delta fysisk eller digitalt.
Digitale deltakere får tilsendt påloggingslenken dagen i forkant.
Påmeldingsfrist: innen 1. mars 
Antall fysiske plasser: 20

Møtet avholdes som hybridmøte, slik at medlemmene som ikke har mulighet til å møte opp fysisk, får anledning til å se foredraget digitalt.

Program:

kl. 17:45: Minglemat og kaffe

kl. 18:00: Velkommen

kl. 18:20: 
Positiv psykologi i arbeidshverdagen
Ved vår dyktige samfunnsviter, Merethe Drønnen
Merethe Drønnen har en Ph.D. i Organizational Leadership og skrev sin avhandling om positiv psykologi og ledelse. Hun har jobbet 17 år som personalsjef, pedagogisk-psykologisk rådgiver, teamleder og førsteamanuensis. Hun har vært keynote speaker og presentert egen og nyere forskning på store internasjonale konferanser innen positiv psykologi. Merethe har også i en årrekke avholdt kurs, foredrag og seminarer innen ledelse, positiv psykologi og motivasjon. 

kl. 19:20: Anledning til sosialt samvær