Samfunnsviterne i Møre og Romsdal inviterer til årsmøte og faglig innlegg

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Møre og Romsdal. Faglig innlegg med Caspar Seip er åpent for alle medlemmer i foreningen.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

28.sep 2023, kl. 09.00-11.00

Sted:

PIR Cowork, Ålesund / Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Møre og Romsdal

Antall plasser:

910

Påmeldingsfrist:

28. september

Kl. 08.30-09.00: Frokostservering og mingling for de som deltar fysisk

Kl. 09.00-10.00: Faglig innlegg: "Uro som vei til et bedre samfunn", ved Caspar Seip (åpent for alle medlemmer)

Caspar vil gjerne forsøke å vise det han kaller uroperspektivet. Han vil bruke dette perspektivet på menneskelig utvikling og på hvilken betydning indre uro har for menneskelig adferd, individuelt og kollektivt. Caspar er rimelig sikker på at det han har å si vil være nytt og kontroversielt for oss.

Caspar er 72 år og har 45 års erfaring som fysioterapeut og psykoterapeut. For tre år siden startet han UROskolen, som driver undervisning i hvordan man bruker indre uro som vei til et tilfredsstillende liv.

Kl. 10.00 -11.00 -
Årsmøte i Samfunnsviterne i Møre og Romsdal

Delta for å påvirke:

  • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
  • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
  • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
  • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.  

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre

Har du saker som du ønsker skal bli behandlet på årsmøtet, sender du det til e-postadresse Fylkesleder-moreogromsdal@samfunnsviter-tillitsvalgt.no, innen 17. september.

Ønsker du å melde deg som kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Møre og Romsdal eller har forslag til kandidater, vennligst send en melding til samme e-postadresse, innen 17. september. 

Fylkesavdelingen i Møre og Romsdal ønsker, etter oppfordring fra hovedstyret, å få på plass valgkomité i fylkesavdelingen. Ønsker du å melde deg som kandidat eller har forslag til kandidater, vennligst send en e-post til samme adresse, innen 17. September.

Sakspapirer vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før årsmøtet.

Til medlemmer i Møre og Romsdal: Møtet avholdes som hybrid for medlemmer i Møre og Romsdal. Skriv i kommentarfeltet i påmeldingsskjema om du vil delta fysisk eller digitalt. Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Påmeldingsfrist: innen 24. september (fysisk deltakelse) og innen 28. september (digital deltakelse)