Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til digitalt kurs om nettverksbygging og det uformelle markedet. Tillitsvalgtes rolle er å ivareta foreningens og medlemmenes interesser, og god tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen.

Kurset vil være tilgjengelig i perioden 5.-30. oktober og inneholder film med gjennomgang av foiler, foiler med voiceover og nedlastbare oppgaver og materiell. Det blir i tillegg arrangert et live webinar 19. oktober, kl. 10.00-11.30, som en del av kurset. Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Kurset er gratis for Samfunnsviternes tillitsvalgte.
Deltakerne vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til den digitale plattformen og informasjon om pålogging.

Målgruppe: tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tidsrom: 5.-30. oktober
Webinar: 19. oktober, kl. 10.00-11.30
Påmeldingsfrist: 28. september

Mer informasjon om innholdet i kurset:
Som tillitsvalgt i Samfunnsviterne er du med i et nettverk. Det å forstå hva nettverk egentlig er og hvordan du kan utvikle (ikke utnytte) nettverk er viktig i mange sammenhenger. Som fagforening ønsker vi å bidra til bevisstgjøring om mulighetene i å være en god nettverksbygger.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:
• Hva er og hva er ikke nettverksbygging?
• Nettverk som tillitsvalgt
• Hvordan utvikle nettverk?
• Kobling mellom nettverk og arbeidsmarkedet

Mål for kurset er:
• Økt forståelse, motivasjon og trygghet til å utvikle eget nettverk
• Hva er og hvordan bruke det uformelle markedet?
• Målrettet informasjonsinnhenting og nettverksbygging