Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i offentlig og privat sektor til digitalt kurs om nettverksbygging og det uformelle markedet. Tillitsvalgtes rolle er å ivareta foreningens og medlemmenes interesser, og god tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen.

Kurset vil være tilgjengelig i perioden 20. september – 22. oktober, og inneholder tre leksjoner som inkluderer filmer hvor vi går gjennom fagstoffet, samt nedlastbart kursmateriell og verktøy. 

Kurset holdes av Impaktor, som du kan lese mer om HER.

Kurset er gratis for Samfunnsviternes tillitsvalgte. Påmeldte deltakere vil i forkant av kurset motta en deltakerbekreftelse med lenke til den digitale plattformen og informasjon om pålogging med mer.

Målgruppe: Tillitsvalgte i virksomheter i offentlig og privat sektor
Tidsrom: 20. september – 22. oktober
Påmeldingsfrist: 15. september.

Mer informasjon om innholdet i kurset:
Som tillitsvalgt i Samfunnsviterne er du med i et nettverk. Det å forstå hva nettverk egentlig er og hvordan du kan utvikle (ikke utnytte) nettverk er viktig i mange sammenhenger. Som fagforening ønsker vi å bidra til bevisstgjøring om mulighetene i å være en god nettverksbygger.

Tema som belyses og gjennomgås på kurset er:
• Hva er og hva er ikke nettverksbygging?
• Nettverk som tillitsvalgt
• Hvordan utvikle nettverk?
• Kobling mellom nettverk og arbeidsmarkedet

Mål for kurset er:
• Økt forståelse, motivasjon og trygghet til å utvikle eget nettverk
• Hva er og hvordan bruke det uformelle markedet?
• Målrettet informasjonsinnhenting og nettverksbygging