Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i statlig sektor til en digital samling, i etterkant av lokale forhandlinger høsten 2022.

Hva fungerte bra i årets forhandlinger, hvilke utfordringer opplevde dere, og hvordan ble disse løst? Vi ønsker også å få høre hvordan det gikk nå som Akademikerne og Unio har en felles tariffavtale?

 

Hovedformålet med nettverksmøtet er å samle tillitsvalgte i statlige virksomheter for en erfaringsutveksling, og for å styrke de tillitsvalgtes kompetanse.

  

Målgruppe: Tillitsvalgte i statlig sektor
Tid: Torsdag 8. desember, kl. 12.00-14.00
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 7. desember

 

Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.