Ønsker du å bidra til det tariffpolitiske arbeidet i Samfunnsviterne? Samfunnsviterne inviterer alle tillitsvalgte i statlig sektor til et digitalt nettverksmøte, som et oppspill til årets tariffkonferanse.

Tema for nettverksmøtet er blant annet hovedtariffoppgjøret 2022, foreløpige prognoser og tallgrunnlag, ståsted og erfaringer, muligheter og utfordringer samt streik og konfliktberedskap i forbindelse med tariffoppgjør.

Det settes av god tid til erfaringsutveksling, spørsmål og kommentarer.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i virksomheter i statlig sektor
Tid: Onsdag 16. februar, kl. 13.00-15.00
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Antall plasser: 200
Påmeldingsfrist: 15. februar

 

Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.

 

Meld deg også på Samfunnsviternes tariffkonferanse 9.-10. mars her!