Nettverkssamling for tillitsvalgte i kommunal sektor

Samfunnsviterne inviterer til en digital nettverkssamling for tillitsvalgte i kommunal sektor, 2. februar.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

02.feb 2023, kl. 12.00-14.00

Sted:

Digital plattform - Microsoft Teams

Målgruppe:

Tillitsvalgte i KS-området

Antall plasser:

83

Påmeldingsfrist:

2. februar

Påmeldingsfrist utløpt

Samfunnsviterne har nær 220 tillitsvalgte og nær 3 200 medlemmer i KS-området, og vokser stadig med både flere medlemmer og tillitsvalgte. Vi har dyktige lokale tillitsvalgte som fremmer medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i egen kommune/fylkeskommune/foretak, og vi inngår ofte også i et felles Akademiker-samarbeid.

Målet for denne nettverkssamlingen er å få til en oppstart på et varig nettverk for dere som er Samfunnsviternes tillitsvalgte i KS-området. Dette nettverket kan fylles med relevante tema som til enhver tid er ønskelig - det være seg diskusjoner om lønns- og arbeidsvilkår generelt, lokal lønnsdannelse spesielt, kommune- og fylkessammenslåing, omorganisering og endringsprosesser, med mer.

Møtelenke og annen praktisk info sendes ut i forkant av nettverkssamlingen.


Merk: Dersom du er tillitsvalgt, men ennå ikke er registrert med tillitsvervet i vårt medlemsregister - send en e-post til kurs@samfunnsviterne.no