Nettverkssamling for tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene

Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene til en nettverkssamling 28.-29. august, i Oslo.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

28.aug 2023 - 29.aug 2023

Sted:

Clarion Hotel Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene

Antall plasser:

15

Påmeldingsfrist:

17. juli

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Er du tillitsvalgt i KS-området eller Samfunnsbedriftene, og ønsker å treffe andre tillitsvalgte, utveksle erfaringer og få faglig påfyll? Da er denne nettverkssamlingen en fin arena for deg.

Kort om samlingen
Målet for samlingen er å få til en oppstart på et varig nettverk for dere som er Samfunnsviternes tillitsvalgte i tariffområdene KS og Samfunnsbedriftene. Dette nettverket kan fylles med aktuelle temaer som til enhver tid er ønskelig - det være seg diskusjoner om lønns- og arbeidsvilkår generelt, lokal lønnsdannelse spesielt, kommune- og fylkessammenslåing, omorganisering og endringsprosesser, med mer.

Dag 1 av samlingen vil i hovedtrekk ta for seg tema kommuneøkonomi - hvordan tillitsvalgte kan få innblikk, samt andre aktuelle tema fra kommune-området. Dag 2 av samlingen vil ta for seg tariff- og lønnspolitikk for sektoren, forhandlinger, tips og triks, med mer.

Samlingen finner sted på Clarion Hotel Oslo, med oppstart kl. 12.00 den 28. august, og avslutning etter lunsj kl. 14.00, den 29. august.

Last ned programmet her, med forbehold om mindre endringer


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker samlingsavgift, overnatting, reise og kost på samlingen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon om bestilling av reise med mer, fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første dag av samlingen avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.