Nettverkssamling for tillitsvalgte i Oslo kommune

Samfunnsviterne inviterer til nettverkssamling for tillitsvalgte i Oslo kommune 13. juni 2023 i Oslo. Synlighet og tilstedeværelse på arbeidsplassene er et satsingsområde for foreningen. Likeså er det viktig å legge til rette for tillitsvalgtarbeid og samarbeid tillitsvalgte imellom.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

13.jun 2023, kl. 11.30-16.00

Sted:

Clarion Hotel The Hub, Oslo, møterom Festplassen

Målgruppe:

Alle tillitsvalgte i Oslo kommune

Antall plasser:

9

Påmeldingsfrist:

11. juni

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Nettverkssamlingen starter med lunsj kl. 11.30.

Nettverkssamlingen vil være en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i andre virksomheter i Oslo kommune. På samlingen blir det anledning til å dele erfaringer og diskutere spørsmål med aktualitet både i kommunen som sådan, samt i den enkelte bydel, etat og foretak.

Målet med nettverkssamlingen er erfaringsdeling og diskusjon, for å skape økt bevissthet og kunnskap om tema av betydning for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Temaer på møtet vil blant annet være refleksjoner rundt årets lønnsoppgjør, nettverk for tillitsvalgte i Teams-kanalen og andre aktuelle tema.

Nettverkssamlingen avsluttes med en hyggelig middag kl. 16.30, som vi håper så mange som mulig ønsker å delta på. Hvis du ønsker å delta på middag må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker reise, kursavgift og kost på samlingen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Program: lenke til program (med forbehold om mindre endringer)