Samfunnsviterne inviterer til nettverkssamling for våre tillitsvalgte i departementene, 1. desember.

Målet for nettverkssamlingen er å få til en oppstart på et nettverk for dere som er Samfunnsviternes tillitsvalgte i departementene. Denne arenaen kan dere fylle med erfaringsutvekslinger og faglige diskusjoner – det være seg om lønns- og arbeidsvilkår, «nytt regjeringskvartal», eller andre aktuelle temaer.

 

Samfunnsviterne har i overkant av 1000 medlemmer i departementene, og er en av de største medlemsforeningene i departementene innenfor Akademikerne. Vi har dyktige lokale tillitsvalgte som fremmer medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår i egen virksomhet/departement, og vi innehar også felles Akademiker-tillitsvalgt i forbindelse med nytt regjeringskvartal.

 

Tema for denne samlingen er:

  • Hvorfor nettverk for tillitsvalgte
  • «Nytt regjeringskvartal»
  • Erfaringer fra årets tariffoppgjør

 

Målgruppe: Alle tillitsvalgte i departementene
Tid: 1. desember 2022, kl. 14:00 -16.00
Sted: Digital plattform - Microsoft Teams