Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene til et digitalt nettverksmøte, i forkant av lokale forhandlinger høsten 2022.

Tema for nettverkssamlingen er forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger i KS og Samfunnsbedriftene, tallgrunnlag, innretning med mer.

 

Det settes av god tid til spørsmål og kommentarer.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i KS og Samfunnsbedriftene
Tid: Fredag 9. september, kl. 11.30-13.00
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 8. september

 

Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.