Samfunnsviterne inviterer til nettverkssamling for tillitsvalgte i Oslo kommune 14. juni i Oslo. Synlighet og tilstedeværelse på arbeidsplassene er et satsingsområde for foreningen. Likeså er det viktig å legge til rette for tillitsvalgtarbeidet og samarbeidet tillitsvalgte imellom.
Nettverkssamlingen vil være en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i andre virksomheter i Oslo kommune. På samlingen blir det anledning til å dele erfaringer og diskutere spørsmål med aktualitet både i kommunen som sådan, samt i den enkelte bydel og etat.

Målet med nettverkssamlingen er erfaringsdeling og diskusjon, for å skape økt bevissthet og kunnskap om tema av betydning for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Det legges ikke opp til ordinær opplæring, men til at deltakerne bidrar i diskusjoner knyttet til tidsaktuelle tema, samt deler erfaringer og innspill fra egne virksomheter.

Nettverkssamlingens faglige del starter med lunsj og varer ut dagen. Vi håper at deltakerne har anledning til å fortsette nettverksdialogen i en påfølgende middag fra kl.16:30. Hvis du ønsker å delta på middag må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Det vil ikke være anledning til å følge nettverkssamlingen digitalt.


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker reise, kursavgift og kost på samlingen. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: Alle tillitsvalgte i Oslo kommune
Tid: 14. juni, kl. 12:00 -16.00
Sted: Rebel, Universitetsgata 2, 0164 Oslo
Antall plasser: 30
Påmeldingsfrist: 1. juni
Program: lenke til program, med forbehold om mindre endringer