Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i Oslo kommune til en digital nettverkssamling.

I lys av manglende avsetning til lokale forhandlinger i Oslo kommune i år, inviterer vi til en digital nettverkssamling om andre veier til økt lønn, forhandlingsbestemmelser med mer.

 

Det settes av god tid til spørsmål og kommentarer.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i Oslo kommune
Tid: Torsdag 22. september, kl. 11.30-13.00
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 21. september


Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.