Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i privat sektor til en digital nettverkssamling, høsten 2022.

Møtet markerer etableringen av et nettverk for tillitsvalgte, der det blir mulig å diskutere temaer som årets lønnsforhandlinger samt utveksle erfaringer knyttet til medvirkning og forhandlinger i privat sektor.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i virksomheter i privat sektor
Tid: Torsdag 8. september, kl. 11.00-12.00
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 7. september

 

Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.