Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i Spekter-området til et digitalt nettverksmøte, med tema lokale forhandlinger 2022.

Det ble gjennomført lokale forhandlinger på forsommeren ute i det enkelte helseforetak/den enkelte virksomhet. Vi ønsker å høre om deres erfaringer med lokale forhandlinger – herunder forberedelser og gjennomføring m.m., – og hva vi og dere kan gjøre for at lokale forhandlinger skal fungere best mulig.

Nettverkssamlingen er hovedsakelig ment å være en arena for tillitsvalgte, for å utveksle erfaringer og utfordringer i deres rolle som tillitsvalgte, samt ta imot eventuelle innspill knyttet til neste års tariffoppgjør.»

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i Spekter-området
Tid: Tirsdag 18. oktober, kl. 11.30-12.30
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 17. oktober


Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.