Samfunnsviterne inviterer til nettverkssamling for våre tillitsvalgte i UH-sektoren, i formatet lunsj til lunsj, den 26.-27. september i Oslo.

Målet for samlingen er å få til en oppstart på et nettverk for dere som er samfunnsviternes tillitsvalgte innen universitets- og høyskolesektoren. Denne arenaen kan dere fylle med erfaringsutvekslinger og faglige diskusjoner – det være seg om lønns- og arbeidsvilkår, eller andre aktuelle temaer.

Synlighet og tilstedeværelse på arbeidsplassene er et satsingsområde for foreningen. Likeså er det viktig å legge til rette for tillitsvalgtarbeidet og samarbeid tillitsvalgte imellom. Samfunnsviterne har over 1300 medlemmer i UH-sektoren, og er en av de store medlemsforeningene i sektoren innenfor Akademikerne. Denne nettverkssamlingen vil være en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sektoren.

 

Samlingen finner sted på Hotel Bristol i Oslo, med oppstart til lunsj kl. 12.00 mandag, og avslutning til lunsj kl. 13.00 tirsdag. Mandag kveld inviterer vi til middag for å bli bedre kjent med hverandre og bygge nettverk.

 

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første dag av samlingen avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i Universitets- og høgskolesektoren
Tid: 26.-27. september (lunsj til lunsj)
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo
Program: Last ned programmet her, med forbehold om mindre endringer
Påmeldingsfrist: 11. september