Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i statlig sektor til et digitalt nettverksmøte, i forkant av lokale forhandlinger høsten 2022.

Tema for nettverkssamlingen er forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger i staten, tallgrunnlag, innretning og virkemidler med mer.

 

Det settes av god tid til spørsmål og kommentarer.

 

Målgruppe: Tillitsvalgte i virksomheter i statlig sektor
Tid: Onsdag 31. august, kl. 12.00-14.00
Sted: Digital plattform – Microsoft Teams
Påmeldingsfrist: 30. august


Møtelenke og annen praktisk info sendes påmeldte deltakere dagen i forkant.