Samfunnsviterne i Oslo inviterer til årsmøte og fagkveld

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Oslo.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

07.jun 2023, kl. 17.00-19.00

Sted:

Thon Conference, Oslo / Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Oslo

Antall plasser:

917

Påmeldingsfrist:

7. juni

Sakspapirer til årsmøtet:
Saksliste Årsmelding Valgkomiteens innstilling

Kl. 17.00-18.00: Fagkveld (Åpen for alle medlemmer)

Påfyll for en god arbeidshverdag! Ved Knut Roppestad

Hvilke ønsker har du for din karriereutvikling – og hvordan kommer du deg dit?

Knut Roppestad har over 20 års erfaring innenfor karriere-, leder- og organisasjonsutvikling og har god kjennskap til Samfunnsviterne etter mange års samarbeid. Han har jobbet med både offentlig og privat sektor, små og store selskap, nasjonalt og internasjonalt. Du treffer Knut om du benytter deg av medlemstilbudet individuell karriereveiledning.

På årsmøtet til Samfunnsviterne Oslo vil han gi deg nyttige refleksjoner om hvordan navigere i arbeidslivet, hvordan du kan bidra og hvordan du kan utvikle deg selv med all den kompetansen du har.

Kl. 18.00-19.00: Årsmøte i Samfunnsviterne Oslo

Delta for å påvirke:

 • hva fylkesavdelingen skal arbeide med det kommende året for bl.a. å tilby medlemmene faglige møteplasser og nettverk mv.
 • hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.
 • hvilke saker fylkesavdelingen skal behandle.
 • hvordan foreningen skal jobbe med organisasjonsbygging, bl.a. for å sikre alle medlemmer samme mulighet til å delta.

På årsmøtet behandles:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Innkomne saker
 4. Årsberetning 2022/2023
 5. Regnskap 2022
 6. Handlingsplan
 7. Valg av styre
 8. Valg av valgkomité

Dersom du ønsker å være kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Oslo, men ikke har meldt ifra om dette til valgkomiteen, kan du melde din interesse på årsmøtet. Det samme gjelder kandidater til valgkomiteen i Oslo.

Info til medlemmer i Oslo: Årsmøte og fagkveld avholdes som hybrid for medlemmer i Oslo. Meld deg på via påmeldingsknappen, og skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt.
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Det blir enkel servering ved møtestart for de som deltar fysisk.