Velkommen til årsmøte for Samfunnsviterne i Oslo 16. september 2020

Tid: Onsdag 16. september 2020 kl. 17:00–19:00
Sted:
Samfunnsviternes lokaler i Kr. Augusts gate 9.
Påmeldingsfrist:
innen 15. august

Det kan bli nødvendig å bytte møtelokale og møteform (digitalt møte) pga. smitteberedskap. I så tilfelle vil du få beskjed.

På årsmøtet behandles:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Innkomne saker
4. Styrets beretning og regnskap for 2019
5. Handlingsplan for 2020/2021
6. Endring av lokale retningslinjer for valg av fylkesstyre
7. Valg av styre

8. Valg av valgkomité

Vi ber om at dere sender inn forslag til saker til Samfunnsviterne i Oslo ved samfunnsviterne.oslo@gmail.com innen 10. august. Vi tar gjerne imot innspill og forslag til handlingsplan og medlemsaktiviteter for 2020/2021.

Praktisk informasjon:
Sakspapirer ettersendes, senest én uke før årsmøtet. Det vil bli servering i forbindelse med møtet.

Ønsker du å engasjere deg i fylkesstyrets arbeid?
Nytt styre velges på årsmøtet i september og skal bestå av minimum leder, nestleder og ett styremedlem. Vi ønsker at medlemmer fra både privat og offentlig sektor melder sin interesse. Alle erfaringsnivå og ulike bakgrunner er ønsket som kandidater. Engasjement og gode ideer er like verdifullt som relevant erfaring fra tidligere verv.

Valgkomiteen leter nå etter kandidater til styret. Meld deg eller send forslag til kandidater til valgkomiteen ved Anne Solheim innen 10. august, epost asolheim@lyse.net.

Husk at du kan alltid stille som kandidat til fylkesstyret på selve årsmøtet. Det er ikke krav om å melde seg til valgkomiteen på forhånd.