Samfunnsviterne i Oslo ønsker medlemmer i fylkesavdelingen velkommen til årsmøte.

Tid: Onsdag 29. september 2021, kl. 17:00–19:00
Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21

Antall plasser: 40
Påmeldingsfrist:
innen 27. september

Det kan bli nødvendig å bytte møtelokale og møteform (digitalt møte) pga. smitteberedskap. I så tilfelle vil du få beskjed.

 

På årsmøtet behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Innkomne saker

4. Styrets beretning og regnskap for 2020/2021

5. Handlingsplan for 2021/2022

6. Valg av styre

7. Valg av valgkomité

 

Sakspapirer: 

- Saksliste
- Årsmelding
- Valgkomiteens innstilling