Fylkesavdelingen i Oslo inviterer tillitsvalgte til digital samling.

Tid: Tirsdag 02. mars 2021 kl. 13:00-14:30
Sted: Digital plattform (Microsoft Teams)
Målgruppe: Tillitsvalgte i Oslo
Deltakelse: Påloggingslenke sendes ut dagen før arrangementet
Påmeldingsfrist: innen 1. mars

Program

Første del av programmet belyser to temaer som står sentralt på årets tariffkonferanse:

Hva er tariffkonferansen og hvorfor har vi den? 
Mellomoppgjøret 2021 - nasjonale/sentrale føringer, øvrige overordnede rammer for oppgjøret og utfordringer vi mener er særlig aktuelle fremover. (20 min)
Innledning ved forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen, Samfunnsviterne 

Samfunnsviternes standpunkter om bærekraft og sunn vekst. (20 min)
Innledning ved Samfunnsviternes sekretariat (avklares senere)

Utdypende spørsmål til innlederne (20 min)

Pause (5 min) 

Diskusjon ved fylkesstyret (25 min)
Innlegg og kommentarer til programmet.
Oppstart av nettverk for Samfunnsviternes tillitsvalgte i Oslo: Hvilke behov og ønsker har tillitsvalgte for et slikt nettverk?