Meld deg på

Samfunnsviterne i Troms og Finnmark i samarbeid med Samfunnsviterne ved UiT inviterer til åpent møte om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Påmelding

Vi understreker at det er bindende påmelding.

*Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.