Meld deg på

Samfunnsviterne i Møre og Romsdal inviterer til årsmøte og faglig innlegg

Påmelding

Vi understreker at det er bindende påmelding.

*Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.