Kurs og aktiviteter

Samfunnsviternes fylkesavdeling i Rogaland inviterer til tillitsvalgtsamling

Påmelding

KURS OG AKTIVITETER

Møteplasser

Kurs i planlegging av senkarriere

  • Dato: 01.03.2021
  • Sted: Digital plattform
  • Plasser: 100
Les mer
Møteplasser

Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse 2021

  • Dato: 09.03.2021
  • Sted: Digital plattform
  • Plasser: 0
Les mer
Tillitsvalgt

Samfunnsviternes tariffkonferanse for lokale tillitsvalgte i offentlig sektor 2021

  • Dato: 09.03.2021
  • Sted: Digital plattform
  • Plasser: 120
Les mer