Samfunnsviterne inviterer medlemmer og tillitsvalgte over 60 år til pensjonskurs 13. oktober i Oslo. Gode kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre medlemmer og tillitsvalgte i samme.

Dette kurset kombinerer jus med økonomi og teori med praksis. Kursleder vil dele sine erfaringer og legge til rette for spørsmål, diskusjoner og refleksjoner underveis.
Målsettingen er ikke at den enkelte i løpet av noen timer skal bli pensjonsekspert, men sitte igjen med en bredere praktisk pensjonsforståelse som forhåpentligvis vil være til hjelp både for en selv, men også i møtet med arbeidsgiver og andre.

Smitteverntiltak og mulighet for å delta digitalt

Vi følger gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene, og vil iverksette nødvendige smittevernstiltak på våre fysiske kurs. Hvis du ikke har anledning til å møte fysisk, vil det være mulig å delta digitalt. Hvis du melder deg på kurset og vil delta digitalt skriver du i kommentarfeltet: deltar digitalt.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, reise og enkel servering på kurset. Er du bosatt utenfor Norge må dekking av eventuelle reiseutgifter avtales særskilt ved påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Målgruppe: medlemmer og tillitsvalgte over 60 år
Tid: 13. oktober, kl. 12.00-15.00
Sted: JUS Lab, Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 7B, Oslo
Påmeldingsfrist: 7. oktober
Program: legges ut så snart det er klart