Samfunnsviterne ønsker velkommen til årets Premiss-konferanse på Kulturhuset i Oslo - og på digital plattform - torsdag 12. november.

Premiss 2020: Norge og verden i 2020 – åpne og mer sårbare samfunn?

Tid og sted: 12. november kl. 9-12 på Kulturhuset i Oslo (begrenset antall plasser pga. smittevern). 
Mulighet for digital deltakelse – velg mellom fysisk og digital deltakelse i påmeldingslenken.

Les mer om programmet og meld deg på Premiss 2020 her!

Koronautbruddet våren 2020 har vært en vekker for verdenssamfunnet, og denne typen globale hendelser setter søkelyset på svakhetene ved våre åpne samfunn. Sårbarhet er et av nøkkelbegrepene for å beskrive globaliseringens skyggesider. Har vi gjort oss for avhengig av mekanismer vi verken kan styre eller har innsikt i?

Produksjonsindustrien flyttes ut av landet. Internasjonale forsyningskjeder er uoversiktlige, og om for eksempel en mat- eller medisinkrise rammer, er det slettes ikke sikkert at Norge med sine drøye fem millioner innbyggere er store nok til å konkurrere til seg det befolkningen trenger. Har vi outsourcet oss til sårbarhet? Eller er dette tiden for å betone internasjonalt samarbeid sterkere enn noen gang.

Dette er noen av problemstillingene vi ønsker å reise på årets konferanse.