På Samfunnsviternes Premiss-konferanse 11. november ser vi på utfordringene ved våre åpne samfunn. Har vi gjort oss for avhengig av mekanismer vi verken kan styre eller har innsikt i?

Tid og sted: Torsdag 11. november fra kl. 09 - 12 (frokost fra 08.30), Kulturhuset i Oslo (og digitalt)

Program og påmelding: Se fullstendig program og meld deg på her!

Koronautbruddet våren 2020 har vært en vekker for verdenssamfunnet, og denne typen globale hendelser setter søkelyset på svakhetene ved våre åpne samfunn. Sårbarhet er et av nøkkelbegrepene for å beskrive globaliseringens skyggesider.

Produksjonsindustrien flyttes ut av landet. Internasjonale forsyningskjeder er uoversiktlig, og om for eksempel en mat- eller medisinkrise rammer, er det slettes ikke sikkert at Norge med sine drøye fem millioner innbyggere er store nok til å konkurrere til seg det befolkningen trenger. Har vi outsourcet oss til sårbarhet? Eller er dette tiden for å betone internasjonalt samarbeid sterkere enn noen gang? Dette er noen av problemstillingene vi ønsker å reise på årets konferanse.

Til Premiss 2021 kommer blant andre Åslaug Haga og Thomas Hylland Eriksen, og du kan delta både fysisk og digitalt. Arrangementet er gratis.